DIN BEBOERRÅDGIVER PÅ HOLMSTRUP MARK

Du er meget velkommen til at kontakte Jens på:

Mobil: 6128 2126 eller

Mail: jens@beboerraadgivningen.dk

Du kan træffe Jens på adressen:

Værestedet i Holmstrup, afd. 6 (ovenpå Holmstrups selskabslokaler) Jernaldervej 245 1. Lejl. 6, 8210 Århus V

ÅBNINGSTIDER på HOLMSTRUP MARK:

TIRSDAG 15 – 17

TORSDAG 10 – 12

Begge dage kan du komme uden forudgående aftale for råd og vejledning. Torsdag vil der desuden være kaffe, lidt brød/ost, samt mulighed for hyggesnak blandt fremmødte.

SOMMERFERIETILBUD TIL BØRNEFAMILIER

Beboerrådgivningen søger midler fra Arbejdsmarkeds Feriefond. Hver år kan børnefamilier i Odinsgård, med børn under 18 år, ansøge om ferieophold, hvis de har en presset økonomi.

Der bliver udsendt information, om det hver år, enten ved brev i din postkasse eller via SMS og i Skræppebladet, hvor der også fremkommer sidste frist for ansøgning. Du kan altid kontakte Jens for nærmere oplysninger og ansøgningsrelger.

BEBOERRÅDGIVNINGEN BRABRAND OG HOLMSTRUP MARK

Odinsgård har været en del af beboerrådgivningen i mange år, men i 2018 – indgik afdelingen i en anden samarbejdsaftale. Fremover er det Thorsbjerg, Holmstrup, Skovgårdsparken, der sammen med Søvangen, som udgør Beboerrådgivningen.

Beboerrådgivningen er ledet af et socialudvalg, som består af 1 medlem og en suppleant fra hver af de 5 afdelinger. Det er afdelingsbestyrelsen i afdelingen der beslutter hvem der bliver afdelingens repræsentanter i socialudvalget.

Socialudvalget vælger en formand, men strukturen i udvalget er ret flad og samtlige medlemmer og suppleanter bliver altid inviteret til de meget få udvalgsmøder der er årligt.

Formanden for Socialudvalget er på nuværende tidspunkt fra Odinsgård:

Lene Charlotte Olm Stenaldervej 203 st. L1, 8220 Brabrand Telefon: 6077 5802 // Mail: leneolm@yahoo.dk

Beboerrådgivningen er i det daglige opdelt i to grupper, med 2 afdelinger i Brabrand og 3 afdelinger på Holmstrup Mark.

Brabrand afdelingen består af:

  • Afd. 2 – Søvangen
  • Afd. 3 – Skovgårdsparken

Holmstrup Mark afdelingen består af:

  • Afd. 6 – Holmstrup
  • Afd. 11 – Odinsgård
  • Afd. 12 – Thorsbjerg

Den nye aftale vil ikke ændre på den service du/vi hidtil har haft – den forbliver den samme.

Gellerupparken, som før har været en del af samarbejdet, er gået for sig selv, da de skal være en del af den sociale helhedsplan og de beholder beboerrådgiver Abelone Asingh. Din beboerrådgiver vil fremover være Jens Høgh, som har været i beboerrådgivningen i 25 år.